• Баштапкы бет
 • Бухгалтердик жана салыктык эсепти калыбына келтирүү - FChain

Бухгалтердик жана салыктык эсепти калыбына келтирүү - FChain

Отчетторду тапшыруу жана салыктарды өз убагында төлөө – кыргыз мыйзамдарынын негизги милдеттүү талабы. Туура жана кылдат эсепке алуу жана салыктык эсеп ишкананы башкаруунун эффективдүүлүгүн жана сарамжалдуулугун түп тамырынан бери аныктайт.

FCHAIN компаниясы Бишкектеги жана бүткүл Кыргызстандагы, ошондой эле дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү компаниялар жана жеке ишкерлер үчүн бухгалтердик жана салыктык эсепке алууну калыбына келтирүү боюнча бир катар кесипкөй кызматтарды сунуштайт. Бул өтө татаал жана көп убакытты талап кылган процесс, ал учурдагы абалды терең анализдөөнү жана компаниянын финансылык секторунда тартипти калыбына келтирүү жана бухгалтердик эсептеги бардык каталарды жана боштуктарды четтетүү үчүн бардык бухгалтердик документтерди калыбына келтирүүнү камтыйт. Кантсе да, мыйзам талаптарына кичине дал келбөөчүлүк жана отчеттуулук системасынын туура эмес түзүлүшү көзөмөлдөөчү органдар менен олуттуу көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн (айыптар, банк эсептерин барымталоо, компаниянын ишмердүүлүгүн чектөө ж.б.).

Жогорку тажрыйбалуу FCHAIN адистери каталарды оңдоо жана ар-кандай масштабдагы компаниялар үчүн жаңы туура отчетторду түзүү боюнча чаралардын комплексин сапаттуу аткарышат. Андан кийин компания бухгалтердик жана отчеттук документтердин толук пакетин алат. Биз профессионалдуулуктун жогорку деңгээлине, жекече мамилеге, ар кандай татаалдыктагы көйгөйлөрдү кыска мөөнөттө ыкчам чечүүгө, ошондой эле 100% купуялуулукка кепилдик беребиз. FCHAIN компаниясынын бухгалтердик эсеп, финансы жана салык тармагындагы тажрыйбалуу жана жогорку класстагы адистери учурдагы абалды терең талдап, ал боюнча деталдуу кеңештерди беришет.

Бухгалтердик эсепти калыбына келтирүүнүн негизги себептери:

 • тигил же бул себептерден улам узак убакыт бою эсепке алуунун жоктугу;
 • Компаниянын чарбалык ишмердүүлүгүн туура көрсөтүүгө таасир эткен бош документтерди жана каталарды аныктоо;
 • Форс-мажордук жагдайлардан улам бухгалтердик документтердин жок болушу же жоголушу.
 • Эгерде компаниянын иши токтотулса жана отчеттор берилбесе.
 • Айып пул алуу коркунучу болгондо, алдыдагы салыктык текшерүүлөрдүн жүрүшүндө, эгерде финансылык-чарбалык ишмердүүлүктү көрсөтүү мыйзамдын талаптарына ылайык келбесе;
 • Компьютердик жабдуулардын иштебей калышы, программалык камсыздоонун иштебей калышы жана башкалар

FCHAIN компаниясы сиз үчүн төмөнкү операциялар топтомун аткарат:

 • Отчеттук документацияны терең талдоо, каталарды, кемчиликтерди жана башка карама-каршылыктарды издөө жана четтетүү.
 • Ар кандай татаалдык жана оригиналдуулуктагы кырдаалдар үчүн оптималдуу чечимди издөө жана колдонуу;
 • Бухгалтердик реестрди, баштапкы жана башка документтерди калыбына келтирүү, түзөтүлгөн туура балансты түзүү;
 • Төлөнгөн салыктар, жыйымдар жана төгүмдөр боюнча салык инспекциясынын маалыматтарын салыштыруу;
 • Каттоо жана салык кызматтарына жана башка көзөмөлдөөчү органдарга түшүндүрмөлөрдү берүү менен бардык керектүү документтерди, отчетторду, эсептөөлөрдү тапшыруу.
 • Кыргызстандын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык финансылык отчеттуулуктун оптималдаштырылган системасын калыптандыруу.

Атайын тажрыйбаны жана тар багытталган билимди талап кылган бухгалтердик эсепти жана салыктык эсепке алууну калыбына келтирүүнүн FCHAIN компаниясынын адистерине тапшыруу менен сиз убакытты жана күчтү үнөмдөйсүз, ошондой эле керексиз тобокелчиликтерден коопсуздукту камсыздайсыз. FCHAIN  компаниясынын компетенттүү адистери финансылык-чарбалык ишмердүүлүктү көрсөтүүнү сабаттуу жана эффективдүү уюштуруп, оптималдаштырылган эсепке алуу системасын түзүшөт.

Кеңеш

Бизге жазыңыз же жакынкы кеңсени табыңыз